Partneri projektu

Hlavný partner

CURADEN Slovakia je u nás výhradným dovozcom značky ústnej hygieny CURAPROX. Nie je nám jedno, čo sa deje s plastom, ktorý na Slovensko privezieme. Chceme, aby naše kefky nekončili na skládkach či v spaľovniach, ale boli zrecyklované na niečo užitočné. Zároveň chceme meniť prístup detí k životnému prostrediu.

Projekt realizujú


Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venujeme sa najmä vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúkame priestor na hľadanie seba samého. Prinášame inovatívne cesty vo vzdelávaní, nabádame k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti. Hľadáme pozitívne príklady, ukazujeme smer.
 
www.zivica.sk


Nadácia Ekopolis podporuje udržateľný rozvoj a aktívnych občanov po celom Slovensku. Hlavným nástrojom sú grantové programy, ktoré poskytujú šancu ľuďom z celého Slovenska podieľať sa na riešení naliehavých otázok v ochrane životného prostredia, pri vytváraní verejných priestranstiev, turistických chodníkov a cyklotrás.
 
www.ekopolis.sk


Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je zavádzanie princípov cirkulárnej ekonomiky do praxe na Slovensku. INCIEN na týchto projektoch spolupracuje so samosprávami, súkromným sektorom, školami v rámci vzdelávacích aktivít a verejnosťou, ktorú sa snaží vzdelávať v oblasti odpadového hospodárstva a prechodu z lineárneho hospodárstva na cirkulárne z pohľadu jednotlivca/verejnosti/samospráv.
 
www.incien.sk


Priatelia Zeme – SPZ sú neziskové občianske združenie, ktoré sa zameriava na minimalizáciou znečisťovania prostredia odpadmi. Poukazujú na problémy, ale hlavne hľadajú a realizujú v praxi pozitívne udržateľné riešenia. Využívajú pri tom informačno-vzdelávacie aktivity, spoluprácu so samosprávami a zmenu legislatívy.
 
www.priateliazeme.sk/spz