Grantová výzva

Začali ste s triedením odpadu alebo to len zvažujete? Prihláste sa do projektu Eko Alarm. Odborná porota rozhodne o zaradení Vašej školy do konkrétnej kategórie.

 Celú grantovú výzvu si môžete stiahnuť tu. (PDF; 0,1MB)

Kategória 1

 • školy, ktoré sa už systematicky venujú triedeniu odpadu (tzn. majú zavedený funkčný triedený zber odpadov)
 • na škole už majú koše na triedený zber odpadov (v triedach alebo na chodbách) – či už plastové, alebo vlastnoručne vyrobené
 • chcú ísť v téme odpadu ešte ďalej: napr. neprodukovať takmer žiadny odpad, predchádzať jeho vzniku, vnímať odpad ako zdroj, atď.

Čo ponúkame

 • koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber odpadov do každej triedy na škole, ktoré ich ešte nemajú, prípadne ich potrebujú doplniť alebo vymeniť
 • 300 € grant na rozvoj aktivít zameraných na riešenie problematiky odpadu v škole
 • mentoring 20 hodín ročne – spoločné minimálne 3 osobné stretnutia mentora a „akčnej skupiny“ na škole, pri ktorom si škola spoločne s mentorom nastaví, kam sa chcú posunúť a čo chcú rozvíjať

Kategória 2

 • školy, ktoré sa doteraz nevenovali triedeniu odpadu – tzn. na škole nie je zavedený funkčný triedený zber odpadov, prípadne školy, ktoré to niekedy v minulosti skúšali a nefungovalo im to
 • na škole nemajú koše na triedený odpad, ale v obci (a pri škole) majú možnosť triediť – tzn. obec zabezpečuje vývoz triedeného odpadu

Čo ponúkame

 • koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber odpadov do každej triedy na škole
 • 150 € grant na rozvoj aktivít zameraných na riešenie problematiky odpadu v škole
 • 50% škôl v tejto skupine dostane mentorovanie „akčnej skupiny“ na škole 3 dni do roka – spoločné minimálne 3 osobné stretnutia mentora a „akčnej skupiny“ na škole, pri ktorom si škola spoločne s mentorom nastaví, kam sa chcú posunúť a čo chcú rozvíjať
 • 50% škôl v tejto skupine dostane ročne 20 hodín kurzov v triedach na škole

Kategória 3

 • školy, ktoré sa doteraz nevenovali triedeniu odpadu – tzn. na škole nie je zavedený funkčný triedený zber odpadov
 • na škole nemajú koše na triedený odpad a ani v obci nemajú možnosť triediť – tzn. obec zatiaľ nezabezpečuje vývoz triedeného odpadu

Čo ponúkame

 • podporu vo forme vybavenia stojiska/vývozu vytriedeného odpadu pre školu v obci, tzn. vyjednávanie s obcou, diskusia s OZV
 • v prípade pozitívneho vybavenia vývozu triedeného odpadu škola získa:
  • koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber odpadov do každej triedy na škole
  • 150 € grant na rozvoj svojich aktivít zameraných na riešenie problematiky odpadu v škole
  • 50% škôl v tejto skupine dostane mentorovanie „akčnej skupiny“ na škole 3 dni do roka – spoločné minimálne 3 osobné stretnutia mentora a „akčnej skupiny“ na škole, pri ktorom si škola spoločne s mentorom nastaví, kam sa chcú posunúť a čo chcú rozvíjať
  • 50% škôl v tejto skupine dostane ročne 20 hodín kurzov v triedach na škole

Kategória 4

 • školy, ktoré sa doteraz nevenovali triedeniu odpadu – tzn. na škole nie je zavedený funkčný triedený zber odpadov, príp. to niekedy v minulosti skúšali a nefungovalo im to
 • na škole nemajú koše na triedený odpad, ale v obci majú možnosť triediť – tzn. obec zabezpečuje vývoz triedeného odpadu

Čo ponúkame

 • koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber odpadov do každej triedy na škole

 

Prihláste Vašu školu do 10. októbra 2017.
Získajte grant pre svoju školu na triedenie odpadu.

Prihlásiť školu

Hlavný partner
Projekt realizujú