Grantová výzva

Registrácia škôl bola možná od pondelka 28.8.2017 do utorka 10.10.2017.

Prihlásilo sa 597 škôl z celého Slovenska, ktoré odborná komisia zložená zo zástupcov všetkých zapojených organizácií ohodnotila a vybrala 200 škôl do pilotného ročníka projektu Eko Alarm na Slovensku v roku 2018.

V mesiacoch november 2018 - január 2019 prebehlo zazmluvňovanie škôl vybraných do projektu a meranie množstva odpadu na  školách.

Od februára 2018 do decembra 2018 prebieha pilotný ročník  projektu Eko Alarm. 

Nové grantové kolo projektu pre školy plánujeme vyhlásiť na jar v roku 2019. 

Zoznam 200 škôl vybraných do pilotného ročníka projektu Eko Alarm.xlsx

Kategória 1

 • školy, ktoré sa už systematicky venujú triedeniu odpadu (tzn. majú zavedený funkčný triedený zber odpadov)
 • na škole už majú koše na triedený zber odpadov (v triedach alebo na chodbách) – či už plastové, alebo vlastnoručne vyrobené
 • chcú ísť v téme odpadu ešte ďalej: napr. neprodukovať takmer žiadny odpad, predchádzať jeho vzniku, vnímať odpad ako zdroj, atď.

Čo ponúkame

 • koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber odpadov do každej triedy na škole, ktoré ich ešte nemajú, prípadne ich potrebujú doplniť alebo vymeniť
 • 300 € grant na rozvoj aktivít zameraných na riešenie problematiky odpadu v škole
 • 50% škôl v tejto skupine dostane mentorovanie „akčnej skupiny“ na škole 3 dni do roka – spoločné 3 osobné stretnutia mentora a „akčnej skupiny“ na škole, pri ktorom si škola spoločne s mentorom nastaví, kam sa chcú posunúť a čo chcú rozvíjať
 • 50% škôl v tejto skupine dostane lektorovanie v triedach na škole

Kategória 2

 • školy, ktoré sa doteraz nevenovali triedeniu odpadu – tzn. na škole nie je zavedený funkčný triedený zber odpadov, prípadne školy, ktoré to niekedy v minulosti skúšali a nefungovalo im to
 • na škole nemajú koše na triedený odpad, ale v obci (a pri škole) majú možnosť triediť – tzn. obec zabezpečuje vývoz triedeného odpadu

Čo ponúkame

 • koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber odpadov do každej triedy na škole
 • 150 € grant na rozvoj aktivít zameraných na riešenie problematiky odpadu v škole
 • 50% škôl v tejto skupine dostane mentorovanie „akčnej skupiny“ na škole 3 dni do roka – spoločné 3 osobné stretnutia mentora a „akčnej skupiny“ na škole, pri ktorom si škola spoločne s mentorom nastaví, kam sa chcú posunúť a čo chcú rozvíjať
 • 50% škôl v tejto skupine dostane lektorovanie v triedach na škole

Kategória 3

 • školy, ktoré sa doteraz nevenovali triedeniu odpadu – tzn. na škole nie je zavedený funkčný triedený zber odpadov
 • na škole nemajú koše na triedený odpad a ani v obci nemajú možnosť triediť – tzn. obec zatiaľ nezabezpečuje vývoz triedeného odpadu

Čo ponúkame

 • podporu vo forme vybavenia stojiska/vývozu vytriedeného odpadu pre školu v obci, tzn. vyjednávanie s obcou, diskusia s OZV
 • v prípade pozitívneho vybavenia vývozu triedeného odpadu škola získa:
  • koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber odpadov do každej triedy na škole
  • 150 € grant na rozvoj svojich aktivít zameraných na riešenie problematiky odpadu v škole
  • 50% škôl v tejto skupine dostane mentorovanie „akčnej skupiny“ na škole 3 dni do roka – spoločné 3 osobné stretnutia mentora a „akčnej skupiny“ na škole, pri ktorom si škola spoločne s mentorom nastaví, kam sa chcú posunúť a čo chcú rozvíjať
  • 50% škôl v tejto skupine dostane lektorovanie v triedach na škole

Kategória 4

 • školy, ktoré sa doteraz nevenovali triedeniu odpadu – tzn. na škole nie je zavedený funkčný triedený zber odpadov, príp. to niekedy v minulosti skúšali a nefungovalo im to
 • na škole nemajú koše na triedený odpad, ale v obci majú možnosť triediť – tzn. obec zabezpečuje vývoz triedeného odpadu

Čo ponúkame

 • koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber odpadov do každej triedy na škole

 

Hlavný partner
Projekt realizujú