Zakliknutím/zaškrtnutím príslušného políčka spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, IČO: 35 948 213:

Potvrdzujem, že spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o. mi poskytla informácie súvisiace s mojím poskytnutím osobných údajov, vrátane informácií potrebných na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov, formou Oboznámenia dotknutých osôb – zapájajúcich sa do eko/edukačných/propagačných projektov (ďalej len „Oboznámenie“);

Oboznámenie som si dôkladne prečítal/a a rozumiem mu, ako aj skutočnostiam, ktoré z neho pre mňa vyplývajú;

Súhlasím, aby spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o. spracúvala moje mnou poskytnuté osobné údaje v zmysle Oboznámenia;

Súhlasím, aby ma spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o. informovala o ňou organizovaných a/alebo zabezpečovaných eko/edukačných/propagačných projektoch.

Zadajte Vašu emailovú adresu: