- zlte pole navrhu stranky TOP -Zaveďte si Eko Alarm vo vašej škole

Buďte skvelým príkladom pre vašich žiakov, ale aj pre celý región. Veďte žiakov ku vzťahu k prírode a učte, ako a prečo minimalizovať a triediť odpad aj na vašej škole. Máme pre vás dve formy interaktívneho online vzdelávania a koše na triedenie odpadu do každej triedy.  
 

Prebieha výber škôl

Do projektu sa prihlásilo viac ako 400 škôl a do polovice augusta bude prebiehať výber škôl ktorým môžeme poskytnúť online vzdelávanie a koše na triedený odpad do každej triedy.Školy tak budú mať možnosť s našou podporou skvalitniť alebo zaviesť triedenie odpadu na svojej škole.

Čo ponúkame

380 vybraných škôl získa nádoby na triedenie odpadu do každej triedy.

Na 70 z nich prinesieme interaktívne online vzdelávanie, realizované skúsenými lektromi. Vzdelávanie bude prebiehať v dvoch formách:

  • mentorovanie akčnej skupiny
  • lektorovanie v téme odpadov

 

Čítajte viac o projekte    Pravidlá projektu

 

Eko Alarm sa znova rozoznie po úspešnom pilotnom ročníku, ktorý prebiehal v januári až novembri 2018. Viac o ňom sa dozviete tu.
 
 
 
Projekt je finančne podporený z Európskeho kohézneho fondu. Výška nenávratného finačného príspevku je 197 144,21 €   Projekt realizujú