- zlte pole navrhu stranky TOP -Zaveďte si Eko Alarm vo vašej škole

Buďte skvelým príkladom pre vašich žiakov, ale aj pre celý región. Veďte žiakov ku vzťahu k prírode a učte, ako a prečo minimalizovať a triediť odpad aj na vašej škole. 

Zavolajte EKOALARM na svoju školu.

Počas dvoch školských rokov projekt priniesol na školy viac ako 1000 hodín online vzdelávania a pomohol školám znížiť množstvo odpadu až o 45 %. Zaujíma vás čo všetko sa školám v šk. rokoch podarilo? Pozrite sa na naše vyhodnotenie
 

 

Projekt bol v šk. rokoch 2021/22 a 2022/23 finančne podporený z Európskeho kohézneho fondu. Výška nenávratného finačného príspevku je 197 144,21 €