- zlte pole navrhu stranky TOP -Zaveďte si Eko Alarm vo vašej škole

Buďte skvelým príkladom pre vašich žiakov, ale aj pre celý región. Veďte žiakov ku vzťahu k prírode a učte, ako a prečo minimalizovať a triediť odpad aj na vašej škole. Máme pre vás dve formy interaktívneho online vzdelávania a koše na triedenie odpadu do každej triedy.  
 

Prihlásiť sa do projektu

Koho hľadáme

Hľadáme 380 základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktoré budú mať možnosť s našou podporou skvalitniť alebo zaviesť triedenie odpadu na svojej škole.

Čo ponúkame

Všetkých 380 vybraných škôl získa nádoby na triedenie odpadu do každej triedy.

Na 70 z nich prinesieme interaktívne online vzdelávanie, realizované skúsenými lektromi. Vzdelávanie bude prebiehať v dvoch formách:

  • mentorovanie akčnej skupiny
  • lektorovanie v téme odpadov

 

Čítajte viac o projekte    Pravidlá projektu

 

Eko Alarm sa znova rozoznie po úspešnom pilotnom ročníku, ktorý prebiehal v januári až novembri 2018. Viac o ňom sa dozviete tu.
 
 
 
Projekt je finančne podporený z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Výška nenávratného finačného príspevku je 197 144,21 €   Projekt realizujú