Registrácia škôl

Registrácia škôl je možná od pondelka 28.8.2017 do utorka 10.10.2017. Pred zapojením sa do projektu vám odporúčame prečítať si, čo budeme požadovať od zapojených škôl. Získate prehľad o aktivitách projektu a zároveň predídete zbytočným nedorozumeniam alebo komplikáciám v budúcnosti.

Čo budeme od zapojených škôl požadovať?

  • dôsledné vyplnenie vstupné a výstupného dotazníka
  • osadenie košov na triedený odpad do každej triedy v škole
  • zabezpečiť pravidelné vyprázdňovanie košov na triedený zber odpadov
  • v prípade vybrania do 50% škôl, ktoré získajú lektorovanie, umožniť počas vyučovania lektorovanie v triedach v rozsahu 20 vyučovacích hodín
  • v prípade vybrania do 50% škôl, ktoré získajú mentorovanie, umožniť spoločné minimálne 3 osobné stretnutia mentora, učiteľa a „akčnej skupiny“ na škole; pri týchto si škola spoločne s mentorom nastaví, kam sa chcú posunúť a čo chcú rozvíjať
  • e-mailová a telefonická komunikácia školy v projekte

Zaujal vás projekt? Oboznámili ste sa s požiadavkami, ktoré budú na zapojené školy kladené? Potom vyplňte nasledovný prihlasovací formulár do utorka 10.10.2017.

Vyplniť dotazník

Hlavný partner
Projekt realizujú