Registrácia škôl

Registrácia škôl bola možná od pondelka 28.8.2017 do utorka 10.10.2017. 

Prihlásilo sa 597 škôl z celého Slovenska, ktoré odborná komisia zložená zo zástupcov všetkých zapojených organizácií ohodnotila a vybrala 200 škôl do pilotného ročníka projektu Eko Alarm na Slovensku v roku 2018.

Momentálne prebieha príprava zmlúv pre vybrané školy, ktoré im budú zaslané v priebehu mesiaca november 2018.

Zoznam 200 škôl vybraných do pilotného ročníka projektu Eko Alarm.xlsx

 

 

Čo budeme od zapojených škôl požadovať?

  • dôsledné vyplnenie vstupného a výstupného dotazníka
  • osadenie košov na triedený odpad do každej triedy v škole
  • zabezpečiť pravidelné vyprázdňovanie košov na triedený zber odpadov
  • v prípade vybrania do 50% škôl, ktoré získajú lektorovanie, umožniť počas vyučovania lektorovanie v triedach v rozsahu 20 vyučovacích hodín
  • v prípade vybrania do 50% škôl, ktoré získajú mentorovanie, umožniť spoločné minimálne 3 osobné stretnutia mentora, učiteľa a „akčnej skupiny“ na škole; pri týchto si škola spoločne s mentorom nastaví, kam sa chcú posunúť a čo chcú rozvíjať
  • e-mailová a telefonická komunikácia školy v projekte
Hlavný partner
Projekt realizujú