- zlte pole navrhu stranky TOP -Ponuka pre školy

EKOALARM 2.0

Ak na škole chcete:

 • zvýšiť povedomie o triedení a predchádzaní vzniku odpadu, ako aj o odpade samotnom;
 • aktívne zapojiť žiakov či študentov;
 • znížiť množstvo odpadu;

... tak toto vzdelávanie je práve pre Vašu školu. Spája to najlepšie z niekoľkoročných skúseností z online a prezenčného vzdelávania a je určený pre základné a stredné školy.

Čo Vás v EKOALARM 2.0 čaká?

Workshop pre akčnú skupinu

Na začiatku projektu príde lektor na Vašu školu a počas 3 vyučovacích hodín zaškolí akčnú skupinu žiakov (20 žiakov z rôznych ročníkov) v téme Odpad. S pomocou lektora žiaci pripravia na workshope vzdelávania aj pre svojich spolužiakov. Počas nasledovného mesiaca vzdelávania v ostatných triedach pre svojich spolužiakov zrealizujú.

Hybridný webinár pre akčnú skupinu

Počas 3 nasledujúcich vyučovacích hodín sa v online priestore stretne akčná skupina školy s lektorom a venujú sa spätnej väzbe na rovesnícke vzdelávanie ktoré zrealizovali. Následne sa oboznámia s novou témou, počas ktorej sa budú venovať minimalizácii odpadu na škole. Webinár prebieha interaktívne, s využitím zážitkového vzdelávania a práce v tíme ako aj aplikácií Slido či Kahoot.

Online hodina pre celú školu

Aby sme podporili zapojenie celej školy počas jednej vyučovacej hodiny (45 min) zapojíme celú školu. Lektor je prítomný online a ročníky sa pripoja zo svojich tried. Hodina obsahuje teoretickú časť s interaktívnymi prvkami a priestor na diskusiu.

Môžete:

  • využiť interaktívnejšie zapojenie žiakov vďaka vyžitiu aplikácií. Žiaci samostatne alebo vo dvojiciach využijú zariadenia s pripojením na internet (vhodné pre žiakov 2. stupňa a stredné školy)
  • zvoliť si 1-3 opakovania vyučovacej hodiny počas jedného dňa. Obsah a formu hodín prispôsobíme zapojeným ročníkom podľa dohody so školou.

Doplňujúce informácie

 • Vzdelávanie je určené pre základné a stredné školy
 • Trvanie projektu na Vašej škole je maximálne 2 mesiace
 • Získate:
  • metodické materiály a metodickú podporu
  • kupón s jedinečným kódom na nákup 3 košov na triedenie odpadu za cenu 1 (11,95 EUR)
 • Cena vzdelávania je 590 eur + cestovné náklady v rámci SR
 • Môžete zapojiť aj pedagogický personál. Pripravíme pre vás akreditované vzdelávanie v rozsahu 90 minút priamo na Vašej škole v hodnote 150 eur. Radi na kurze však privítame aj nepedagogický personál čo podporí zapojenie celej školy.

Neviete sa rozhodnúť?

Vyskúšajte "ochutnávkový balíček", ktorý pozostáva zo 60 min online vzdelávania. Lektor je prítomný online a ročníky sa pripoja zo svojich tried. Počas vzdelávania sa dozviete aké sú aktuálne mýty o triedení odpadu, ako zefektívniť triedenie odpadu, prečo je to dôležité. Súčasťou webinára je aj priestor na otázky, je vedený čo najinteraktívnejšie a môžu byť použité nástroje ako Kahoot či Slido.

Cena balíčka je 100 EUR a prebieha iba v online forme.

Stiahnite si našu ponuku