- zlte pole navrhu stranky TOP -Kontakt

Koordinácia projektu
a informácie o projekte:

Katarína Lepešková
lepeskova@zivica.sk
+421 907 229 723

 

Projekt je finančne podporený z Európskeho kohézneho fondu. Výška nenávratného finačného príspevku je 197 144,21 €   Projekt realizujú