- zlte pole navrhu stranky TOP -Pilotný ročník

Spájame sa a začíname od najmenších

Spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., zástupca značky CURAPROX v roku 2017 spojila občianske združenia Živica, Priateľov Zeme – SPZ, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Nadáciu Ekopolis. Spoločne sme sa rozhodli venovať téme odpadov na slovenských školách mimoriadnu pozornosť. Materské, základné a stredné školy mali možnosť sa zapojiť sa do celoslovenského pilotného projektu Eko Alarm. Zmena myslenia u ľudí, musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu.

Odpadu sa budeme snažiť predchádzať a vyprodukovaný správne vytriedime
Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách. Školy okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostanú aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, materiály a pod.) a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme.

Čo sme školám ponúkli v pilotnom ročníku?
Pilotný ročník projektu prebiehal na školách v januári až novembri 2018. Odborná porota (zložená zo zástupcov všetkých zapojených organizácií) vybrala 200 škôl, ktoré sme na základe vyplneného dotazníka zaradili do jednej zo štyroch testovacích kategórií projektu. Ambíciou projektu je do roku 2023 zriadiť zber triedeného odpadu na všetkých materských, základných a stredných školách na Slovensku.

Partneri pilotného projektu

Hlavný partner

CURADEN Slovakia je u nás výhradným dovozcom značky ústnej hygieny CURAPROX. Nie je nám jedno, čo sa deje s plastom, ktorý na Slovensko privezieme. Chceme, aby naše kefky nekončili na skládkach či v spaľovniach, ale boli zrecyklované na niečo užitočné. Zároveň chceme meniť prístup detí k životnému prostrediu.

Projekt realizovali

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venujeme sa najmä vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúkame priestor na hľadanie seba samého. Prinášame inovatívne cesty vo vzdelávaní, nabádame k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti. Hľadáme pozitívne príklady, ukazujeme smer.

www.zivica.sk

Nadácia Ekopolis podporuje udržateľný rozvoj a aktívnych občanov po celom Slovensku. Hlavným nástrojom sú grantové programy, ktoré poskytujú šancu ľuďom z celého Slovenska podieľať sa na riešení naliehavých otázok v ochrane životného prostredia, pri vytváraní verejných priestranstiev, turistických chodníkov a cyklotrás.
www.ekopolis.sk

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je zavádzanie princípov cirkulárnej ekonomiky do praxe na Slovensku. INCIEN na týchto projektoch spolupracuje so samosprávami, súkromným sektorom, školami v rámci vzdelávacích aktivít a verejnosťou, ktorú sa snaží vzdelávať v oblasti odpadového hospodárstva a prechodu z lineárneho hospodárstva na cirkulárne z pohľadu jednotlivca/verejnosti/samospráv.
www.incien.sk

Priatelia Zeme – SPZ sú neziskové občianske združenie, ktoré sa zameriava na minimalizáciou znečisťovania prostredia odpadmi. Poukazujú na problémy, ale hlavne hľadajú a realizujú v praxi pozitívne udržateľné riešenia. Využívajú pri tom informačno-vzdelávacie aktivity, spoluprácu so samosprávami a zmenu legislatívy.
www.priateliazeme.sk/spz

Hlavný partner pilotného ročníka
Projekt v pilotnom ročníku realizovali